Een dolkstoot uitdelen?

eFC logo

De leerzame zaak van Stan O'Neal.

Net als het vertrek van Charles (Chuck) Prince, was O'Neal's ondergang grotendeels te wijten aan de incompetentie: beide heren raakten het zicht op hun troepen kwijt en O'Neal bezegelde zijn lot door op te schurken met Wachovia. Maar, in O'Neal's zaak speelde ook wat ellende uit het verleden mee.

Meedogenloosheid

Nadat hij in 2002 de baas van Merrill Lynch was geworden, consolideerde Stan O'Neal zijn verworven positie die gelijk stond aan de meedogenloosheid van Voldemort ten opzichte van een puberale tovenaar. Tussen 2002 en 2004 heeft hij 19 topmannen verwijderd die een bedreiging voor hem hadden kunnen vormen. Zoals een voormalig Merrill Lynch-baas Daniel Tully het uitdrukte tegen Bloomberg: "Stan kon niet goed omgaan met dissensus."

Na blij met het zwaard te hebben rondgezwaaid, is het niet verwonderlijk dat Stan zelf met een stuk staal tussen zijn schouders verdween. De New York Times schreef dat Armando Codina tot de 'moordenaars' behoorde, een directeur die door O'Neal zelf was aangesteld en hem nog kende van zijn tijd bij General Motors.

Politiek

Niet iedereen is een CEO van een Wall Street bank, maar er is hier wel een les te leren. Allereerst dat het handig is om vrienden te hebben - en niet alleen mooi-weervrienden.

Ten tweede helpt het om op juiste wijze politiek te bedrijven. Stan was wat al te hyperactief bij het lozen van eventuele rivalen, en hij liet het na om dingen te doen waarbij potentiële vrienden hem zouden helpen wanneer dat nodig was. "Clubs hebben nog wel bestaansrecht, maar niet in het moderne zakenleven," zo verkondigde hij in The Daily Telegraph, verwijzend naar Wall Street's old boy network.

Goldman Sachs

Aardig zijn kan ook voordelig zijn voor de banken zelf. Een Wall Street analist heeft beweerd dan Goldman's succes iets te maken heeft met een collectief streven naar een doel (belangrijker dan de vermeende accountingtrucs of insider trading): "Op de werkvloeren van Wall Street vinden veel vete's plaats, maar Goldman heeft een cultuur van waarin het delen van informatie zorgt voor een beter beeld van hetgeen er gaande is op de markt," zegt hij.

Nu de zaken met de dag slechter worden, is wellicht de tijd aangebroken dat 'sharing and caring' (tot op zekere hoogte) de norm wordt, in plaats van messentrekkerij en geheimzinnigheid. En als je je baan toch verliest? Dan heb je in ieder geval een paar naaste vrienden met wie je een vlot deelt op de hoge golven.

Popular job sectors

Loading...

Search jobs

Search articles

Close
Loading...