Financieel Directeur·trice Financieel Directeur·trice …

Leefmilieu Brussel
in Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Leefmilieu Brussel
in Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Momenteel zoeken we een (m/v/x) Financieel Directeur·trice

Functieomschrijving:
Je zal worden tewerkgesteld in de afdeling HR en Financiën. Je zal verantwoordelijk zijn voor de onderafdeling Financiën van Leefmilieu Brussel, die bestaat uit het departement Begroting, het departement Boekhouding, de dienst Overheidsopdrachten en de dienst Subsidies, die samen ongeveer 30 medewerkers tellen.

Opdrachten van de functie

Als manager, hoofd van de onderafdeling Financiën, verzeker je de leiding ervan en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van de projecten.
Je ontwikkelt een meerjarenvisie. Je hebt een operationele en organisatorische verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het lopende Werkprogramma. Je neemt deel aan de definitie van de toekomstige Werkprogramma’s.
Je ontwikkelt de onderafdeling en bent verantwoordelijk voor de optimale werking ervan waarbij je een kwaliteitsvolle dienstverlening bevordert, in overeenstemming met de behoeften van het management, de klantenafdelingen en de externe partners, met naleving van de strategie Financiën.
Je draagt bij tot de goede werking en het imago van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder door de verspreiding van informatie in verband met de technische expertise van de onderafdeling. Je vervangt en vertegenwoordigt je hiërarchische overste in functie van de afgesproken delegaties. Je neemt deel aan coördinatievergaderingen. Je draagt ook bij tot de goede transversale werking van Leefmilieu Brussel.

Managementactiviteiten die verband houden met de functie :

 • Je verzekert het directe en indirecte management van de medewerkers van de onderafdeling die tot de twee taalrollen behoren.
 • Management van de activiteiten: je legt de doelstellingen vast, plant de projecten en hun prioriteit in functie van het budget. Je stelt functioneringsrapporten en resultatenbalansen op. Je doet de nodige aanpassingen.
 • Management van de personen: je zorgt voor de motivatie en ontwikkeling van je medewerkers en bevordert het teamwerk. Je voert de functionerings- en evaluatiegesprekken. Je zorgt voor de follow-up en ondersteuning van je teams bij het technisch beheer van hun dossiers.

Specifieke taken die verband houden met de functie:

 • Je bent samen met je teams verantwoordelijk voor het budgetbeheer: je beheert de inkomsten van Leefmilieu Brussel, verzekert de aanpassing van de budgetbeheer- en reportingtools, de meerjarige vermindering van de uitstaande vastlegging, de vermindering van de volatiliteit van de begrotingsramingen en de verhoging van de uitvoeringsgraad van de begroting. Je coördineert de begrotingscyclus. Je adviseert de Algemene Directie inzake de begrotingsarbitrages.
 • Je begeleidt de diensten bij het opstellen van hun overheidsopdrachten en subsidies en bent samen met je teams verantwoordelijk voor de boekhouding: je zorgt voor een voorlopige kalender voor de opstelling van de bestekken, beheert de vragen om advies aan de Inspecteur van Financiën, verbetert de periodieke boekhoudkundige afsluitingen en zorgt voor de jaarrekeningen en balansen.
 • Je voert de digitale strategie van Leefmilieu Brussel uit met de steun van de Business Analyst van jouw onderafdeling en zorgt voor de coherentie van de gebruikte informaticatools.
 • Je verbetert de processen met het oog op de administratieve vereenvoudiging.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de tools voor programmering en financieel beheer.
 • Je neemt deel aan de opstelling en uitvoering van een performantiebeheer in overeenstemming met het management via doelstellingen.
 • Je neemt samen met de HRM- en beroepsdiensten deel aan de invoering van opleidingen van personen die betrokken zijn bij de cyclus van aankoop, verkoop, budget en controle en de personen die betrokken zijn bij het performantiebeheer en de analyse van de processen.

Profiel:

Diploma
Master, bij voorkeur in een economische richting, boekhouding, financiën, overheidsfinanciën, overheidsmanagement of management
Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring
Minstens 6 jaar ervaring met budget- en financieel beheer, waarvan 3 jaar met people management

Technische kennis

 • Overheidsfinanciën, fiscaliteit, overheidsopdrachten, subsidies, boekhouding en controle.
 • Performantiebeheer.
 • Analyse van procedures.
 • Budgetbeheer.
 • Begrijpen van wetgevende teksten zoals de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten.

Algemene kennis

 • De opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de institutionele partners en de politieke en administratieve structuren.
 • Het sociaal-economisch Brussels landschap, het Brusselse stadsweefsel, de milieuthema’s in een stedelijke omgeving.
 • Interesse in informatica en nieuwe technologieën (MS Office, Access, SAP, SAP BRU-BUDGET (troef) , Anaplan (troef), 3P, PIA, EPM, Alfresco).
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je levert advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je kunt diverse teams opbouwen en doen samenwerken.
 • Je hebt impact, je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en overtuigt een publiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.


Aanbod:

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris van Directeur niveau A300 (vakantiegeld + eindejaarspremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?
Solliciteer met uw CV en motivatiebrief tem 26/10/2020.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Leefmilieu Brussel logo
More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...
Loading...